Názory našich zamestnancov

JOZEF JENČA

K povolaniu rušňovodiča ma viedol všeobecne kladný vzťah k doprave. Od detstva ma zaujímali veľké stroje, neskôr to bol záujem o elektrotechniku ako takú. Spojením týchto záujmov a ponuka byť rušňovodičom sa naplnili moje predstavy o zaujímavom povolaní. Informácie som mal aj od kamaráta, ktorý už pracoval ako rušňovodič. Ovplyvnili ma aj ľudia z môjho okolia, ktorí pracujú na železnici. Moja mama pracuje ako výpravkyňa, ujo bol rušňovodičom, takže prirodzene sa na mňa „lepil“ vzťah k železnici. Osobne ma láka riešenie rôznych situácii vlastnými rozhodnutiami a neustále vzdelávanie.